DE KUNST
VAN HET LEREN

Organisatie

Het Spinoza lyceum vormt samen met het Spinoza20first de Stichting Spinoza Lyceum. 

De schoolleiding van het Spinoza lyceum bestaat uit de rector-bestuurder en vier afdelingsleiders.
De rector, Jan Paul Beekman, is tevens bestuurder van de Stichting Spinoza Lyceum. De afdelingsleiders zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de verschillende docententeams.

  • Het team voor de mavo en het team van de brugklassen vallen onder de verantwoordelijkheid van Vincent Kramer.
  • Het team voor het vwo (vanaf de vierde klas) valt onder de verantwoordelijkheid van Marlies Doeve.
  • Het team voor de havo valt onder de verantwoordelijkheid van Igor Vollebergh.
  • Het team voor de klassen 2 en 3 vwo valt onder de verantwoordelijkheid van Hinke Brinkman.


Medezeggenschapsraad

Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben vanuit de medezeggenschapsraad (MR) en de deelraden inspraak op het Spinoza Lyceum. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

De leden van de deelraden vergaderen acht keer per jaar, de MR 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De deelraden en de MR kunnen de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De leden worden gekozen.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht-leden zijn:

  • mw. drs. D. Bonink (voorzitter)
  • dhr. N.T.J. Overdevest
  • mw. M. Huussen
  • dhr. S. Jongejan
  • dhr. J. Quant