DE KUNST
VAN HET LEREN

Inschrijven

Zij-instroom

In een enkel geval kan een leerling in een later leerjaar dan de brugklas alsnog van een andere school instromen op het Spinoza Lyceum. Aanmelden voor zij-instroom kan met het inschrijfformulier zij-instroom.

Als er plek blijkt te zijn, dan wordt een leerling, samen met een ouder/verzorger, uitgenodigd voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar kan vervolgens bepaald worden of er het volgend schooljaar definitief plek is voor zij-instroom.

Groep 8 leerlingen

Bekendmaking

Op donderdagmiddag 8 april werd de uitkomst van de Centrale Loting en Matching (regulier voortgezet onderwijs) bekend gemaakt.
De uitkomst is zichtbaar via ELK. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor inloggen via het ouderportaal op www.elkadam.nl
Op donderdag 8 april hebben wij de welkomstbrieven verzonden. Daarin wordt verzocht (via een url) om de aanmelding via een online-inschrijfformulier definitief te maken.

Kennismakingsmiddag

De kennismakingsmiddag voor de geplaatste brugklasleerlingen voor het schooljaar 2021-2022 zal op woensdagmiddag 30 juni 2021 plaatsvinden. Hoe laat je wordt verwacht en hoe deze middag er uit zal zien, staat in de brief die wij op 8 april hebben verstuurd.

Muziekplus

Als je ingeloot bent en je hebt je aangemeld voor de Muziekplus klas dan wordt er in de brief van 8 april gevraagd of je hiervoor auditie wil komen doen om een kans te maken voor deze klas. De audities zullen op dinsdag 18 en donderdag 20 mei plaatvinden.
Meer informatie over de Muziekplusklas vind je hier.